logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
OSTATNÍ
MojeWebovky O webu Slovníček pojmů Odkazy Verze pro tisk (pdf)
< Předchozí Následující >

Slovníček pojmů

Ampersand

Anglický výraz pro znak "&" (and – česky a)

Atribut

Součást elementu. Většinou bývá nepovinná, ale není to pravidlo. Udává doplňující informace (konkrétní vlastnosti) o elementu.
Například: <img src="./cosi.jpg" alt="obrazek" />
Atribut src udává cestu k obrázku a atribut alt obsahuje alternativní text.

Bílá místa

(v kódu) – mezery a tabulátory. Je jedno, kolik jich tam je, protože tabulátory prohlížeč ignoruje a více mezer za sebou nahradí mezerou jedinou. Slouží tedy jen pro lepší orientaci při tvorbě nebo editaci stránky.

Blokový prvek

Element, chápaný jako blokový může obsahovat další blokové i inline prvky. Následující prvky jsou automaticky na další řádce.

Browser

(prohlížeč) viz. Interpret XHTML

CSS

Neboli Cascading Style Sheets (česky kaskádové styly), je soubor metod pro vizuální úpravu webových prezentací.

Element

Část XHTML dokumentu. Začíná otevíracím tagem, následuje obsah elementu (nějaký text) a pak je uzavírací tag. Z jednotlivých elementů se skládá celá stránka.
Příklad elementu: <p>První odstavec</p>

HTTP hlavička

Informace o dokumentu, významné pouze pro prohlížeč. V kódu stránky se nezobrazují.

Inline prvek

Element, který může obsahovat pouze jiné inline prvky. Následující elementy začínají na stejné řádce.

Interpret XHTML

Program, který načte zdrojový kód webové stránky, přeloží ho do grafické podoby (vyhodnotí ho) a zobrazí (interpretuje). Často se používá výraz prohlížeč.

PHP

Neboli "Personal Home Page" je programovací jazyk určený pro tvorbu dynamických webových prezentací.

Skript

Malý program, který je součástí jiného většího celku (stránek). Většinou běží někde na pozadí a uživatel o něm ani neví.
Serverový skript běží na serveru a k uživateli dorazí jen čisté XHTML. Například PHP, ASP.
Klientský skript se stáhne spolu se stránkou a probíhá v prohlížečí. Pomocí něho se dají udělat například vysouvací menu a podobně. Nejrozšířenější je JavaScript.

Tag

Část elementu. Může se jednat buď o otevírací část elementu (<p>) nebo o uzavírací část elementu (</p>)

XHTML

eXtensible HyperText Markup Language (rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk) je jazyk určený pro tvorbu webových dokumentů.

Znaková Entita

Protože v jazyce XHTML jsou znaky, které pro něj mají specifický význam, nelze je uvést rovnou jako obsah dokumentu. Proto existují znakové entity, které tyto prvky v dokumentu nahrazují, a za které si prohlížeč následně dosadí správné znaky. Jejich přehled je v kapitole o znakových entitách.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist