logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
PHP
Následující >

Úvod do PHP

Historie PHP

Skriptovací jazyk PHP vzniknul v roce 1994. Tehdy jistý pan Rasmus Lerdorf chtěl vytvořit program pro počítání přístupů na jeho web. Po několika úpravách bylo vydáno Personal Home Page Tools - zkráceně PHP.

Dále se tento projekt roku 1995 spojil s jiným projektem téhož autora a vzniklo PHP/FI 2.0.

Roku 1998 bylo vydáno PHP 3.0. Tato verze již fungovala i pod Windows a byla hojně rozšířena. Jednalo se o plnohodnotný nástroj pro tvorbu webu.

Následovala verze 4, která se na některých serverech stále ještě používá. Pracuje na jádru Zend.

V současnosti se využívá PHP verze 5. Ne všude, protože spousta autorů je pochopitelně líná svůj čtyřkový kód přepsat do pětkového. PHP 5 pracuje na jádru Zend II a má již kvalitní podporu objektově orientovaného programování.

Princip PHP

Webové skripty slouží k tvorbě dynamických webových prezentací. Dělíme je na klientské skripty a serverové skripty.

Klientské skripty běží na samotné webové stránce. Prohlížeč, který stránku stáhne, tento skript pak spustí při splnění nějaké události (kliknutí na tlačítko, načtení dokumentu...). Nevýhodou je, že prohlížeč tyto skripty musí podporovat. Nejčastěji používaným zástupcem je JavaScript.

Serverové skripty běží na serveru a prohlížeč s nimi vůbec nepřijde do styku (není zde tedy nutná podpora prohlížečů). Po zaslání dotazu na stránku tento dotaz skript vyhodnotí, stránku na serveru sestaví podle požadavků a zpět odešle již jen čistý XHTML kód.

Co je potřeba?

Chceme-li si vyzkoušet PHP doma v počítači, potřebujeme nějaký HTTP server a instalaci požadované verze PHP. Jako server se nejčastěji využívá server Apache (je to sesterský projekt PHP a je freeware). Použitá verze PHP záleží na vás, ale doporučil bych PHP 5, protože je nejnovější, ale zároveň již zaběhlá a bez chyb, které se novému produktu nikdy nevyhnou.

Nejjednodušší je pořízení nějakého instalačního balíčku, který obsahuje jak Apache a PHP, tak databázi, se kterými PHP hojně spolupracuje.

Já osobně používám VertrigoServ, který je volně ke stažení na adrese: http://www.sourceforge.net/...

Potěší, že narozdíl od konkurenčního ASP (Active Server Pages) od Microsoftu, je vše, co se točí kolem PHP, feeware.

Když ale hotovou webovou stránku s PHP otevřete normálně jako soubor, PHP nefunguje a skript se zobrazí se jako obsah stránky. Pokud chcete aby PHP normálně fungovalo, je třeba aby běžel Apache server a stránka se nesmí otevírat jako soubor. Musí být uložena v localhost, jehož umístění se různí podle instalace Apache. Pokud využijete avizovaného VertrigoServ, přesuňte všechny svoje projekty s PHP do c:\Program Files\VertrigoServ\www\*.*. Přes prohlížeč se na ně pak dostanete z http://localhost/*.*.


Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist