logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
CSS
Následující >

Úvod do CSS

Vývoj

V době, kdy se začal rozvíjel web a vznikaly první verze značkovacího jazyka HTML, se nějak nepočítalo s tím, že by webové stránky někdy mohly vypadat pěkně. V představách původních tvůrců HTML se totiž web jevil jako velké množství stroze vyhlížejících stránek plných informací, přičemž vzhled takových stránek nebyl vůbec důležitý. Postupem času se však internet rozšiřoval i mimo akademickou komunitu. Ukázalo se, že je potřeba možnosti webových stránek rozšířit a přidat do nich prostředky pro tvorbu vzhledu.

CSS, neboli kaskádové styly (angl. Cascading Style Sheets), je doplněk k XHTML, který umožňuje formátování obsahu XHTML dokumentu. Navíc umožňuje předdefinovat automatický vzhled jakéhokoliv elementu, umístit cokoliv kamkoliv na stránku nebo třeba mít styl všech stránek někde v externím souboru. V případě změny designu stačí přenastavit jen tento soubor a nedělat to zbytečně na každé stránce zvlášť.

Zápis CSS

Možnosti implementace CSS do stránek jsou celkem tři:

 • přímý zápis stylu u formátovaného prvku
 • zápis stylu do hlavičky dokumentu
 • externí soubor *.css

Přímý zápis:

<h1 style="color: blue;"> Tento nadpis bude modrý </h1>

Jak jste si jistě všimli, je zde drobný rozdíl v zápisu oproti XHTML. Za CSS vlastností se nedělá rovnítko ("=") ale dvojtečka (":"). Mezi jednotlivými atributy se nenechává pouze mezera, ale píše se tam i středník (";").

Přímý zápis stylu platí jen pro jeden konkrétní formátovaný prvek.

Zápis do hlavičky dokumentu:

<head>
 <title> Název stránky </title>
 ...

 <style type="text/css">
  h1 {
  color: blue;
  }
 </style>
</head>

Styl se zapíše přímo do hlavičky dokumentu a bude podle něho vypadat celá stránka. V uvedeném případě budou veškeré nadpisy první úrovně modré.

Využití externího souboru:

Ovšem v případě, že se rozhodnete změnit celkový vzhled stránek, museli by jste v každé stránce změnit styl. Pokud máte jen nějaké osobní stránky tak to ještě není takový problém, ale v případě rozsáhlejší webové prezentace by to byla práce na dlouhé zimní večery. Tomu se dá předejít využitím externího CSS souboru. Princip spočívá v tom, že provedete zápis stylu stejně jako při zápisu do hlavičky dokumentu, ale celý soubor uložíte pod názvem *.css a v každé stránce se na něj odkážete. Změna souboru se pak automaticky projeví u všech stránek využívajících tento styl.

Externí soubor např. styl.css pak může vypadat takto:

h1 {
color: blue;
}

Pak už stačí jen uvést do hlavičky dokumentu řádek, který na externí stylopis odkazuje:

<link rel="stylesheet" type= "text/css" href= "styl.css" >

Při tomto zápisu budou modré nadpisy první úrovně ve všech dokumentech, které využívají soubor styl.css.

Nadřazenost

U CSS platí také určitá hierarchie. Když mám například v hlavičce dokumentu nadefinováno že všechny odstavce budou červené:

<style type="text/css">
p {
color: red;
}
</style>

a přesto chci mít jeden odstavec modrý, udělám to pomocí přímého zápisu stylu:

<p style="color: blue"> Modrý odstavec </p>

Platí zde pravidlo, že přímý zápis má v případě konfliktu nastavených hodnot přednost před zápisem do hlavičky stránky a ten je zas nad externím stylopisem. Přímý zápis má tedy největší prioritu.

Hromadná deklarace

CSS může také využívat hromadnou deklaraci:

h1, h2, h3 {
color: green;
}

To znamená, že nadpisy první, druhé a třetí úrovně budou zelené.

Pochopitelně lze také k jednomu elementu přiřadit více hodnot

h1 {
color: green;
font-weight: bold;
}

Nadpisy první úrovně budou zelené a tučně.

Třídy a identifikátory

Další možností CSS je nadefinovat si vlastní třídy:

.zelena {
color: green;
}

".zelena" je třída, kterou jsem si sám nadefinoval v hlavičce stránky nebo v externím stylopisu. Název třídy musí vždy začínat tečkou.

<p class= "zelena"> Tento odstavec je zelený </p>

Nepovinný atribut class (angl. třída) určuje podle jaké třídy bude element formátován. Šikovné je, že lze třídy kombinovat:

<p class= "zelena vpravo"> Tento odstavec je zelený a vpravo </p>

V případě, že by obě třídy obsahovaly stejný element ale s různými hodnotami, bude platit ta která je dříve nadeklarovaná.

Něco podobného jako třídy jsou identifikátory. Fungují prakticky stejně jako třídy, jen s tím rozdílem, že v jednom dokumentu se může každý identifikátor objevit jen jednou (využívají se zejména ve skriptech).

Deklarace identifikátorů se odlišuje tím, že před název se místo tečky píše křížek (#):

#hlavni {
color: green;
}

K elementu se třída přiřadí pomocí atributu id:

<h1 id="hlavni"> Nadpis <h1>

Pseudotřídy

Ještě zde existují pseudotřídy (jen u elementu <a>). Pokud ve stylopisu zapíši vlastnost pro element <a>, bude ho to ovlivňovat kdykoliv beze změny. Pseudotřídy umožňují rozlišit různé "stavy" odkazu a nastavit mu v různých situacích různé vlastnosti. Jednotlivé pseudotřídy elementu <a> jsou:

Pseudotřída Vysvětlení
a:active právě vybraný odkaz
a:hover odkaz na který nejedete myší
a:link dosud nenavštívený odkaz
a:visited navštívený odkaz

a:hover {
color: red
}

Při najetí myší bude odkaz červený.

Hromadná deklarace

Další výhodou CSS je dědičnost. To znamená, že pokud do kontejneru <div>, který má nastavenou barvu textu na červenou, vložím odstavec <p>, bude i jeho písmo červené. Odstavec tuto vlastnost zdědí od svého rodičovského prvku.


Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist