logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
CSS
< Předchozí Následující >

Další úprava textu

word-spacing

p {
word-spacing: 10px;
}

Tato vlastnost nastaví velikost mezer mezi slovy. Zadat se může buďto normal (výchozí hodnota) nebo vzdálenost v jakýchkoliv jednotkách podporovaných CSS. Tato vzdálenost může být i záporná.

letter-spacing

p {
letter-spacing: 10px;
}

Jedná se vlastně o to samé jako u předchozí vlastnosti word-spacing. Jen místo mezer mezi slovy nastavuje mezery mezi písmeny. Možné hodnoty jsou totožné jako u word-spacing - tedy normal a nebo vzdálenost .

text-decoration

p {
text-decoration: underline;
}

Jak se dá podle názvu snadno odvodit, nastavuje tato vlastnost dekoraci textu. Možné hodnoty jsou tyto:

hodnoty přikrášlení textu ukázka
none žádné formátovaný text
underline podtržení formátovaný text
overline nadtržení formátovaný text
line-through přeškrtnutí formátovaný text
blink blikání formátovaný text

Hodnota none je zde vhodná pro odstranění podtržení u odkazů.

vertical-align

p {
vertical-align: sub;
}

Určuje vertikální (svislé) zarovnání:

hodnoty popis
baseline prvek leží na účaří řádku (výchozí nastavení)
sub dolní index (nezmenšený)
super horní index (nezmenšený)
top co nejvýše – podle nejvyššího elementu na řádce
text-top horní okraj prvku lícuje s horním okrajem řádku
middle střed prvku na střed řádku
bottom co nejníže podle nejnižšího elementu na řádce
text-bottom spodek prvku lícuje se spodkem řádku
procento procento výšky prvku lícuje s procentem výšky řádku

Vypadá to dost složitě, ale hodnoty sub, super a případně ještě procenta v praxi bohatě postačí.

Ukázkový text text text text sub text text super text text text 100% text text text.

text-transform

p {
text-transform: capitalize;
}

Jedná se o převod textu na velká nebo malá písmena.

hodnoty převedení velikosti písmen
none nic se nepřevádí (výchozí hodnota)
capitalize první písmena všech slov budou velká
uppercase

všechna písmena se převedou na velká
lowercase

všechna písmena se převedou na malá

text-align

Vlastnost určená k zarovnání textu.

p {
text-align: center;
}

hodnoty zarovnání bloku textu
left zarovnání doleva (výchozí hodnota)
center zarovnání na střed
right zarovnání napravo
justify zarovnání do bloku

justify (zarovnání do bloku) je vhodné používat jen v širších sloupcích textu, protože prohlížeče nepodporují dělení slov a proto pak mezi nimi vznikají nehezké velké mezery.

text-ident

p {
text-ident: 1em;
}

Definuje odsazení prvního řádku textu o určitou vzdálenost. Dají se zde použít dva typy hodnot: velikost (v jednotkách podporovaných CSS pro absolutní odsazení prvního řádku) nebo procenta (pro relativní odsazení prvního řádku).

Pomocí této vlastnosti a vlastnosti margin se dá vytvořit "český" odstavec.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist