logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
CSS
< Předchozí Následující >

Vlastnosti zobrazení

border-color

p {
border-bottom-color: #CC0033;
}

Nastaví barvu rámečku. Je zde možno použít tři hodnoty:

hodnoty barva rámečku
barva (viz. barvy) nastavená barva
transparent průhledný rámeček
inherit zděděná barva rámečku

border-color nastaví barvu celého rámečku. Pokud je potřeba obarvit pouze nějakou jeho část, použijí se další varianty této vlastnosti:

varianta popis
border-left-color obarvení levého okraje rámečku
border-right-color obarvení pravého okraje rámečku
border-top-color obarvení horního okraje rámečku
border-bottom-color obarvení dolního okraje rámečku

border-width

p {
border-top-width: 3px;
}

Určuje šířku rámečku:

hodnoty šířka rámečku
pixely nebo jiný rozměr kromě procent šířka rámečku v pixelech (nebo jiných jednotkách)
0px rámeček tam nebude
thin slabý rámeček
medium středně silný rámeček (výchozí nastavení)

thick tlustý rámeček

Tato vlastnost ovlivní celý rámeček. Pokud je potřeba změnit jen jeho část, použijí se opět další varianty vlastnosti:

varianta popis
border-left-width ohraničení levého okraje rámečku
border-right- width ohraničení pravého okraje rámečku
border-top- width ohraničení horního okraje rámečku
border-bottom- width ohraničení dolního okraje rámečku

border-style

.popis {
border-style: dotted;
}

Vlastnost definuje styl rámečku:

hodnoty druh rámečku příklad
solid plný border-style: solid
dotted tečkovaný border-style: dotted
dashed čárkovaný border-style: dashed
double dvojitý border-style: double
groove příkop border-style: groove
ridge val border-style: ridge
inset dolík border-style: inset
outset návrší border-style: outset
none žádný border-style: none

I zde pro formátování části rámečku existují další varianty této vlastnosti:

varianta popis
border-left-style styl ohraničení levého okraje rámečku
border-right-style styl ohraničení pravého okraje rámečku
border-top-style styl ohraničení horního okraje rámečku
border-bottom-style styl ohraničení dolního okraje rámečku

margin

.popis {
margin-left: 10px;
}

Tato vlastnost definuje vnější okraj prvku.

hodnoty vnější okraj
délka vzdálenost mezi případným rámečkem a okolním dokumentem
procento tatáž vzdálenost vypočítaná z rozměrů omezujícího nadřazeného prvku
auto automatické nastavení okrajů tak, aby protilehlé byly stejné (nefunguje v IE v quirk módu)

Pokud je potřeba nastavit margin jen u části prvku, použijí se opět modifikace:

varianta popis
margin-left velikost levého okraje rámečku
margin-right velikost pravého okraje rámečku
margin-top velikost horního okraje rámečku
margin-bottom velikost dolního okraje rámečku

padding

.popis {
padding: 1em;
}

Je to prakticky totéž jako margin, jen namísto vnějšího určuje okraj vnitřní. Jeho hodnota je tedy velikost mezery mezi rámečkem (border) a obsahem prvku. Možnosti hodnot a zápisu jsou totožné jako u vlastnosti margin.

height

.popis {
height: 400px;
}

Určuje výšku prvku.

hodnoty výška prvku
délka zadaná výška prvku
procento procento z výšky nadřazeného prvku
auto výška je přirozená

width

Nastaví šířku prvku. Možnosti zápisu jsou stejné jako u vlastnosti height.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist