logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
XHTML
< Předchozí Následující >

Seznamy a výčty

rozdíl

Nejprve bych upřesnil, co je (podle XHTML) seznam a co výčet.

Seznam: [použitý kód]

  • Jana
  • Petr
  • František

Výčet (nebo také seznam definic): [použitý kód]

Jana
jedna moje kamarádka
Petr
s ním jsem byl včera večer na hokeji
František
můj dlouholetý kamarád
bezvadně hraje na kytaru

seznamy

Seznamy dál dělíme na uspořádané a neuspořádané. Uspořádané seznamy mají každou svoji položku nějak označenou (číslem, písmenem...). Celý seznam je v elementu <ol> a jednotlivé jeho položky v <li>. Neuspořádané seznamy mají před každou položkou nějaký, stále stejný, symbol (puntík, odrážku...). Jsou ohraničené elementem <ul> a každá položka je opět v <li>.

Uspořádaný seznam [použitý kód]

  1. první položka
  2. druhá položka
  3. třetí položka

a neuspořádaný seznam [použitý kód]

  • první položka
  • druhá položka
  • třetí položka

Použitý druh odrážek a číslování lze nadefinovat v kaskádových stylech.

výčty

Výčet je soubor nějakých definic a jejich popisů. Celý výčet je uzavřen do elementu <dl>. V něm jsou pak jednotlivé položky v elementu <dt>, který je in-line a neměl by proro být zbytečně dlouhý. Komentář definice je v elementu <dd>. Ten už je blokový aby mohlo být vysvětlení pojmu dostatečně obsáhlé. Jedna definice může mít i několik různých vysvětlení.

Seznam definic (výčet):

první pojem
vysvětlení prvního pojmu
druhý pojem
vysvětlení druhého pojmu
třetí pojem
vysvětlení třetího pojmu
další vysvětlení třetího pojmu

možnosti kombinace

Seznamy a výčty lze navíc vzájemně kombinovat: [zobrazit]

<ol>
  <li>Úvod</li>
  <li>Stať</li>
    <dt>Historie XHTML </dt>
      <dd>vývoj až do XHTML</dd>
    <dt>Obecně o XHTML </dt>
      <dd>popis fungování jazyka XHTML </dd>
  <li>Závěr</li>
</ol>

Stejným způsobem je možné libovolně vnořit uspořátaný seznam do neuspořádaného a podobně.


< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist