logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
XHTML
< Předchozí Následující >

Další elementy pro formátování textu

(celkový přehled zobrazení všech níže uvedených entit nejdete zde)

Bez formátování

<pre> </pre>

Element, který zachovává původní formátování zdroje. Neplatí zde tedy pravidlo o ignorování konců řádků a nahrazování více mezer jedinou. Tato vlastnost lze nastavit i v kaskádových stylech.

elementy určující konkrétní význam textu

Následuje souhrn elementů, které definují nějakou specifickou část textu. Rozdělil jsem je do skupin, podle toho jak se většinou zobrazují (pokud to není upraveno pomocí CSS).

kurzíva:

<em> </em>

Vyznačuje zvýraznění (emphasis).

<dfn> </dfn>

Obsahem tohoto elementu je pojem nebo definice (definition).

<var> </var>

Označuje proměnnou.

<cite> </cite>

Tento element označuje citovaný zdroj, odkaz na další zdroje nebo citaci. Poměrně se vžil zvyk uzavírat do něj jména osob, organizací apod.

tučně:

<strong> </strong>

Má být ještě důraznější zvýraznění než <em>. Obsah je tučně.

písmo s pevnou šířkou znaků:

(pokud nevíte co si pod tím představit, podívejte se na ukázky zdrojového kódu kdekoliv na těchto stránkách)

<code> </code>

Používá se k označení počítačového nebo programového kódu.

<samp> </samp>

Vyznačuje vzorový výstup programů, skriptů apod.

<kbd> </kbd>

Indikuje text, který má být zadán uživatelem.

nijak nezvýrazněný text:

<abbr> </abbr>

Označuje zkratku (abbreviation), jejíž plné znění by se alespoň při prvním výskytu v dokumentu mělo nacházet v jeho atributu title. Například: <abbr title="Střední průmyslová škola elektrotechnická">SPŠE</abbr>

<acronym> </acronym>

Tento element se používá k uzavírání zkratkových slov. Ty se narozdíl od zkratek vyslovují většinou jako jedno slovo, a ne po jednotlivých písmenech. Pravidla pro použití atributu <title> jsou zde stejná jako u elementu <abbr>. Příklad: <acronym title="Česká dopravní kancelář">Čedok</acronym>

citace

<q> </q>

Značí citaci (quote). Je to ale pouze řádkový element, takže nemůže obsahovat blokové prvky. Je tedy výhodné ho používat pro kratší citace uvniř textu. Obsah elementu je automaticky v uvozovkách.

<blockquote> </blockquote>

Obsahuje citaci stejně jako <q>. Na rozdíl od něj je ale blokový, nepřidává citovanému textu automaticky uvozovky a má předdefinované odsazení zleva i zprava.

elementy pro zápis vzorců

Nejčastější využití <sub> a <sup> je při zápisu matematických a chemických vzorců. <sub> totiž vytvoří dolní index (subskript), <sup> (superskript) dělá horní index.

změny v dokumentu

Nakonec uvedu ještě dva elementy sloužící ke sledování změn v dokumentu. Výhody jejich užití mi ale přijdou dost rozporuplné.

<ins> </ins>

Element značí text, který byl do dokumentu později přidán (insert) nebo aktualizován. Běžně se zobrazí podtržený.

<del> </del>

Obsahuje staré a již neplatné informace, které v dokumentu vlatně už nemají co dělat a měly by být správně odstraněny (delete). Text je přeškrtnutý. Tento element se využívá hlavně ve spojení s <ins>.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist