logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
XHTML
< Předchozí Následující >

Element <meta />

Je element, který obsahuje informace o dokumentu. Vyskytují se dva jeho druhy, jež definují použité atributy. První, který slouží k nastavení HTTP hlavičky obsahuje atribut http-equiv. Jeho hodnota udává, co konkrétně bude nastavovat. Druhý typ obsahuje namísto toho atribut name a jeho hodnotou je vlastnost, které se element týká. Dále elemet <meta /> obsahuje atribut content, určující hodnotu vlastnosti kterou ovlivňuje.

Nejdůležitější a nejpoužívanější <meta /> elementy

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=kódování" />

Určuje kódování dokumentu. Pro češtinu je možné použít "UTF-8" (univerzální kódování), "ISO-8859-2" (čeština) nebo "windows-1250" (čeština ve Windows). V dnešní době si většina intrepretů XHTML poradí se všemi uvedenými možnostmi kódování. Tento element je povinnou součástí každého XHTML dokumentu.

<meta http-equiv="content-language" content="cs" />

Udává jazyk, ve kterém je daný dokument. Podle tohoto meta elementu se řídí například vyhledávače. Je povinnou součástí každého XHTML dokumentu.

<meta name="description" content="popis" />

Definuje popis dokumentu. Ten se někdy zobrazí ve výsledcích vyhledávání, pod titulkem stránky. Měl by obsahovat co nejvíc podstatných informací o obsahu dokumentu.

<meta name="keywords" content="klíčová slova" />

Obsahuje klíčová slova, týkající se dokumentu, pro usnadnění vyhledávání. Například stránky cestovní kanceláře mohou obsahovat takovouto entitu:

<meta name="keywords" content="cestovní, kancelář, zahraničí, Itálie, Řecko,
 moře, dovolená, zájezd, levně" />

<meta name="author" content="autor dokumentu" />

Jméno autora. Za ním se ještě většinou uvádí e-mailová adresa na autora. Je-li autorů více, použije se více těchto elementů a u každého se uvede, čeho je autor.

<meta name="author" content="code: Petr Kuda; pkuda@mail.cz" />
<meta name="author" content="style: Josef Pepa; pepajosef@mail.cz" />

<meta name="copyright" content="copyright dokumentu" />

Copyright dokumentu. Udává se jméno a kontakt na osobu, která má autorská páva a dále rok vytvoření.

<meta name="copyright" content="Petr Kuda (pkuda@mail.cz) 2006" />

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist