logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
ÚVOD
< Předchozí Následující >

Obecně o XHTML

Teď by asi bylo dobré, vyjasnit některé pojmy co se týče kódu.

Vezměme si nějaký příklad:

<p> První pokus </p>

Celý řádek uvedený v příkladu se nazývá element. Ten se skládá z otevírací části (otevíracího tagu), obsahu elementu a uzavírací části (uzavíracího tagu).

<p> je otevírací tag. Tím začíná nějaká konkrétní oblast (zde konkrétně odstavec). Tagy slouží pouze jako informace pro prohlížeč - na stránce se tedy nezobrazí.

první pokus je obsah elementu. Ten se na stránce zobrazí. Jeho formátování určují právě tagy, ve kterých je uzavřen.

</p> neboli uzavírací tag ukončuje element. Je vlastně totožný s tagem otevíracím, jen obsahuje navíc zpětné lomítko.

Pokud do sebe vnořujeme více elementů, není je možné křížit mezi sebou. Přitom nezáleží na tom, který element bude vnější a který vnitřní - viz. Příklad:

<div> <p> Obsah elementu </div> </p> - toto je špatně
<div> <p> Obsah elementu </p> </div> - toto je dobře

Zkrátka pokud se nějaký element nachází uvnitř jiného elementu, musí se tam nacházet celý, tedy jeho otevírací část, obsah i uzavírací část.

Zatímco v HTML na tom nezáleželo, v XHTML je třeba psát vše kromě obsahu elementu malými písmeny.

V XHTML existují také elementy, které nemají povolen žádný obsah. Například element pro vytvoření oddělovací čáry, přechod na novou řádku a podobně. Tyto elementy mohou obsahovat jen otevírací a uzavírací část. Tedy:

<br></br>

Tento zápis je sice správný, ale zbytečně dlouhý. Proto se užívá zkrácená verze:

<br/>

Ta je podle specifikace také správně, ale některé starší prohlížeče to neberou. Problém se vyřeší přidáním mezery před zpětné lomítko:

<br />

Tyto entity, nazývané nepárové tagy, v HTML neměly uzavírací část. Ta je ale XHTML povinná, proto se používá takovýto zápis.

Atributy (též parametry) určují další vlastnosti elementu. Nachází se v otevírací části elementu, oddělené od jména elementu a od dalších atributů mezerou. Atribut obsahuje jméno atributu, znak "=" a hodnotu atributu v uvozovkách nebo apostrofech.

Příklad:

<p class="zluta"> Obsah elementu </p>
<p class='zluta'> Obsah elementu </p>
<p class="zluta" id="první"> Obsah elementu </p>

Jeden element může mít více atributů. U nich nezáleží na pořadí.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist