logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
ÚVOD
< Předchozí Následující >

Historie XHTML

Značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) vznikl původně pouze pro potřeby vědců, jako jednoduchý vývěskový systém. Postupem času se ale ukázalo, že jeho možnosti jsou mnohem širší.

První veřejně vydanou verzí jazyka HTML bylo HTML 2.0 vydané IETF (internetovou standardizační organizací v roce 1995. Ovšem protože HTML vznikalo původně pro vědce, je tato specifikace dosti strohá, co se týče grafických prvků a designu.

Postupem času ale vznikla potřeba publikované texty nějak graficky zvýraznit. Proto byla uvolněna verze HTML 3.2. Tu již vydalo W3C (světové webové konsorcium).

Předposlední verzí je HTML 4.0. Zde se počítá s kompletním oddělením obsahu od formy, takže veškerý vzhled by se měl definovat pomocí CSS. Aby W3C usnadnilo přechod na normu HTML 4.0, rozdělilo ji na:

  • HTML 4.0 Strict - striktně dodržuje všechna pravidla HTML 4.0.
  • HTML 4.0 Transitional - přechodová norma. Využívá všech novinek HTML 4.0 ale navíc ještě podporuje zavrhnuté prvky z HTML 3.2.
  • HTML 4.0 Frameset - je totožná s HTML 4.0 Transitional, jen navíc obsahuje ještě definici rámů.

Specifikace HTML 4.0 byla později revidována, byly opraveny některé chyby a stala se z ní specifikace HTML 4.01.

Další specifikace již nenese název HTML, ale XHTML (eXtensible HyperText Markup Language - rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk). První verze XHTML 1.0 je totožná s HTML 4.01, jen je rozšířena o obecná pravidla jazyka XHTML. Stejně jako HTML 4.01 se dělí na:

  • XHTML 1.0 Strict
  • XHTML 1.0 Transitional
  • XHTML 1.0 Frameset

Myšlenkou XHTML je tvorba dokumentů pro různá výstupní zařízení. Tato rozličná zařízení ovšem nemohou podporovat všechny vlastnosti jazyka. Proto byly definovány různé podmnožiny. Ty bylo třeba definovat a standardizovat, proto vznikla specifikace Modularization of XHTML. Tato specifikace rozděluje všechny prvky XHTML 1.0 do modulů, ze kterých se následně skládají značkovací jazyky. Z těchto jazyků zatím W3C uznalo XHTML 1.1 a XHTML Basic (k použití hlavně na mobilních telefonech, PDA a podobně).

V této práci se budu zabývat konkrétně specifikací XHTML 1.0 Strict.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist