logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
PHP
< Předchozí Následující >

Operátory

Každý programovací jazyk má zápis logických operátorů trochu jiný. Proto zde uvádím operátory použitelné v PHP.

Logické operátory

Operátor Význam Pravda když
! Negace True když bylo False a naopak
and Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé
&& Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé
or Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá
|| Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá
xor Exkluzivní OR Je právě jedna hodnota pravdivá

Porovnávací operátory

Operátor Význam
< Je menší
> Je větší
<= Je menší nebo rovno
>= Je větší nebo rovno
== Rovná se
<> Nerovná se
!= Nerovná se

Inkrementace

PHP umí ještě jednu šikovnou věc, o které bych se v této kapitole chtěl zmínit. Nazývá se inkrementace.

Pokud mám proměnnou a chci její hodnotu zvýšit o jeden, mám dvě možnosti, jak to udělat.

<?php
$cislo=2;

$cislo=$cislo+1; // je to správně, ale zbytečně dlouhé 

$cislo++; // inkrementace - podstatně kratší a přehlednější 
?>

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist