logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
PHP
< Předchozí Následující >

Základy syntaxe

Zápis do dokumentu

Kód PHP jde zapsat přímo do stránky XHTML nebo může být celá stránka čistě PHP, na které se pak nějaká jiná stránka odkazuje. Takový dokument ale musí mít příponu *.php, a to i v případě, že je to z větší části spíše XHTML dokument.

PHP kód se ve stránce odděluje znaky <?php a ?>. Často se také užívá zkrácená podoba <? a ?>. To sice není úplně správně, ale funguje to a nejsou s tím problémy.

Příklad: [zobrazit]

<p> 
Tato stránka je částečně generována pomocí
<?php
echo "jazyka PHP.";
?>
</p>

Příkaz echo zobrazí (vytiskne) svůj obsah. Když se podávíte do zdrojového kódu, je tam pouze text "jazyka PHP." - veškeré operace se tedy provedou na serveru a do prohlížeče dorazí již hotová stránka. K PHP kódu se uživatel nedostane.

Jednotlivé příkazy se oddělují středníkem:

<?php
echo "první řádka";
echo "druhá řádka";
?>

Komentáře

Jako v každém jazyce, tak i v PHP jsou nepostradatelné komentáře. Ty mohou být buď jednořádkové, kde konec řádku v kódu ukončí komentář, nebo víceřádkové.

Jednořádkový komentář

// text komentáře

Víceřádkový komentář

/*
První řádka komentáře
Druhá řádka komentáře
*/

Opět se doporučuje komentáře hojně používat, aby jse se v obsáhlejších projektech neztratili.

Proměnné

Práce s proměnnými je zde velmi jednoduchá. Žádné proměnné se totiž nemusí deklarovat, ani se nemusí udávat jejich typ. To všechno si program vyřeší sám, když do nějaké proměnné přiřadíme určitý obsah.

Přesto, že se o to nemusíme starat, i zde fungují základní typy proměnných. Jsou to integer, real (float), string a boolean.

Každá proměnná je jedinečná a musí začínat znakem $ (dolar). Následovat může libovolné písmeno a-z nebo podtržítko. Pozor, PHP je citlivé na malá a velká písmena.

Přiřazení hodnoty do proměnné se provede pomocí rovnítka (=).

Příklad:

<?php
$oblibene_cislo = 7; // integer
$vek = 19.5; // real, misto desetinné čárky se používá tečka
$jmeno = "Petr je borec"; // string, řetězec musí výt v uvozovkách
$muz = true; // boolean
?>

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist