logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
CSS
< Předchozí Následující >

Pozicování

float

.popis {
float: right;
}

Tato vlastnost nastaví obtékání prvku na stránce. [ukázka]

hodnoty způsob obtékání prvku
none prvek nebude obtékán (výchozí hodnota)
right prvek bude umístěn k pravému okraji, následující text ho bude obtékat vlevo
left totéž, ale k levému okraji

clear

.popis {
clear: both;
}

Zakazuje obtékání u některých prvků:

hodnoty neobtékané prvky
none plovoucí prvky jsou obtékané
both prvek se vykreslí až pod všemi plovoucími prvky
left prvek čeká na obtékané elementy přiražené doleva
right prvek čeká na obtékané elementy přiražené doprava

position

.popis {
position: relative;
}

Určuje, zda bude prvek na stránce umístěn absolutně nebo relativně. Absolutní umístění znamená vypočítání pozice objektu vzhledem k okrajům dokumentu, relativní umístění je umístění vzhledem k pozici, kde by byl objekt normálně vykreslen.

hodnoty způsob výpočtu umístění
absolute prvek bude vyjmut z toku dokumentu a umístěn na určitých souřadnicích
relative prvek bude posunut ze svého normálního umístění
static prvek je umístěn normálně v dokumentu

umístění

.popis {
left: 20px;
}

Pokud je u prvku nastavena vlastnost position: absolute; nebo position: relative;, určí se pomocí vlastností left a top, kde bude umístěn. V obou případech se zadává hodnota v jednotkách podporovaných CSS nebo v procentech. left značí vzdálenost prvku od levého okraje, top od horního okraje.

visibility

.schovano {
visibility: hidden;
}

Určuje zda bude prvek na stránce viditelný. Pokud viditelný není, zůstane po něm na stránce prázdné místo.

hodnoty viditelnost prvku
visible normálně viditelný
hidden neviditelný, ale zabere místo

overflow

.text {
overflow: scroll;
}

Pokud se do boxu (např. <div> s pevně nastavenými rozměry) nevejde všechen jeho obsah, určí tato vlastnost, co se s  ním stane. [ukázka]

hodnoty zacházení s přetečeným obsahem
visible nechá se přetékat a je vidět
auto nenechá se přetékat, je-li potřeba, zobrazí se rolovací lišta
scroll nenechá se přetékat, rolovací lišta se zobrazí vždy, i když není potřeba
hidden nenechá se přetékat, co se nevejde se nezobrazí, žádná rolovací lišta

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist