logo MojeWebovky
ÚVOD XHTML CSS PHP OSTATNÍ
CSS
< Předchozí Následující >

Vlastnosti písma

font-family

Určuje druh písma. Hodnota je písmo, kterým chceme aby se text zobrazil. To se zapisuje jménem (Arial, Times New Roman). Problém nastane pokud uživatel námi definované písmo nemá nainstalované u sebe v počítači. Proto je dobré uvést písem více – pokud počítač písmo zná, použije ho, pokud ne, zkusí použít další v pořadí. Jako výchozí je nastaveno Times New Roman.

body {
font-family: "Times New Roman", Garamond, serif ;
}

V tomto případě vypíše počítač text písmem Times New Roman , jestliže ho nemá nainstalované tak písmem Garamond a pokud nemá ani to, použije jakékoli jiné patkové (serif) písmo.

Do uvozovek se dávají jen hodnoty, které obsahují mezeru.

Přehled kategorií písem [ukázka]
druh písma popis příklad písma
sans-serif bezpatkové písmo Arial, Helvetica, Verdana...
serif patkové písmo Times New Roman, Garamond...
monospace psací stroj Courier, Monaco...
fantasy ozdobné písmo Stencil, Western...
cursive ručně psané písmo Mistral, Zapf Chancery...

font-style

p {
font-style: italic;
}

Určuje styl písma

hodnota popis ukázka
normal normální písmo ukázka
italic

kurzíva (totéž jako <em>) ukázka
oblique

uměle skloněné písmo (taky kurzíva) ukázka

font-variant

p {
font-variant: small-caps;
}

Napíše text kapitálkami. Má pouze 2 hodnoty: normal – normální písmo a small-caps – kapitálky: Ukázka kapitálek

font-weight

p {
font-weight: bold;
}

Definuje tučnost písma. Možností je spousta ale v praxi stejně stačí jen hodnoty normal a bold.

Přehled
hodnoty tučnost písma
normal písmo nebude tučné
bold písmo bude tučné
100 co nejslabší, nejméně tučné písmo
400 normální písmo
700 písmo bude tučné jako je bold
900 písmo bude nejtučnější, co to jde
násobky 100 od 100 do 900 různé stupně tučnosti
bolder o něco tučnější, než by bylo, kdyby se to nezadalo
lighter totéž co bolder , ale naopak

font-size

p {
font-size: xx-small;
}

Nastaví velikost písma. Zde jsou tři typy hodnot.

Asi nejjednodušší jsou hodnoty smaller a larger. Ty značí, že dané písmo bude o stupeň větší (larger) nebo menší (smaller) než písmo ostatní (běžně 16 pixelů).

Další možností je použít klíčové slovo: [přehled]

klíčové slovo odpovídá stupni písma velikost v pixelech
xx-small 1 9 px
x-small 2 10 px
small 3 13 px
medium 4 16 px
large 5 18 px
x-large 6 24 px
xx-large 7 30 px
bez zadání 4 16 px

Poslední variantou je zadat velikost písma přesně v nějakých jednotkách.

line-height

p {
line-height: 200%;
}

Nastaví řádkování – vzdálenost mezi jednotlivými řádky textu (odborně proklad):

hodnoty výška řádku
normal výška řádku bude normální - tak vysoká, jak je nejvyšší prvek na řádku
délka

výška řádku nastavená napevno, nejčastěji v pixelech
procento

procento normální výšky, např. line-height: 150%
číslo

násobek normální výšky, např. line-height: 1.5

font

Tato vlastnost je shrnutím všech předchozích. Obsahuje tedy font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height a font family. Jednotlivé údaje se oddělují mezerou (jen před line-height je nutné napsat zpětné lomítko "/")a musí se zadávat přesně v tomto pořadí. Pokud nějakou hodnotu změnit nechci, může se vynechat. Pouze line-height nefunguje pokud není nastaveno font-size.

Příklad zápisu:

p {
font: italic small-caps bold 12pt/150% "Arial ce", Heveltica, sans-serif ;
}

V tomto případě bude text psán kurzívou, kapitálkami, tučně, bude mít velikost 12 bodů, řádkování 150% a prohlížeč použije písmo Arial, popřípadě Heveltica a pokud ani jedno z nich nemá uživatel nainstalováno, tak nějaké jiné bezpatkové.

< Předchozí Následující >

© 2006-2007 Petr Kuda - www.troska.cz

O webu
Slovníček pojmů
Odkazy
Verze pro tisk (pdf)
TOPlist